İnananlar Üç Sınıftır

2009-03-03 08:57:00
Ümmetin üç sınıfa ayrılması
Kur'an-ı Kerîm'de getirilen açıklama da bu şekildedir. Kur'an-ı Kerîmde ümmeti bu üç sınıfa ayırmaktadır. Yüce Allah buyuruyor ki:
"Sonra kullarımızdan seçtiklerimize kitabı miras verdik. Onlardan kimisi nefsine zulmedicidir. Kimisi orta yolu tutandır. Kimisi de Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçmiştir.İşte bu büyük lutfun ta kendisidir." (Fâtır, 32)

1 - İman farzını yerine getirmeyen müslüman, nefsine zulmeden kimsedir.

2 - Orta yollu hareket eden kimse farzı yerine getiren ve haram olan şeyleri terkeden mutlak mü'mindir.

3 - Hayırlarla ileri geçen kimse ise, görüyormuş gibi Allah'a ibadet eden ihsan sahibi kimsedir.

Şanı Yüce Allah, ahirette insanların bu üç sınıfa bölünmelerini Vakıa, Mutaffifîn ve İnsan (Dehr) surelerinde zikretmiş, aynı şekilde kâfirleri de söz konusu etmiştir. Burada ise sadece kullarının seçkinlerinin kısımlarını göstermiştir.
http://sites.google.com/site/islamnahcesi/inananlar-uec-siniftir

0
0
0
Yorum Yaz