Hidayet ve Peygamberler

2011-01-11 10:11:00

Hidayet Etmek Ve Dalâlete Sevk Etmek

Rabbimiz Allah'dan başka kullara hidayet veren ve sapıklığa düşüren hakikî bir fail yoktur. Dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalâlete düşürür... Rabbimiz Allah Teâlâ, kulların İrade-i Cüz'îyeleriyle sapıklığı tercih etmeleri sonucu onlar için dalâleti yaratır... İnsan, kendi irade ve tercihi ile sapıklığa yönelmedikçe Rabbimiz Allah, onları zorla sapıklığa sevk etmez... Kim iradesiyle hidayeti isterse Allah, onu hidayet verir, kim de dalâleti arzu ederse, onu da dalâlete düşürür... Rabbimiz Allah şöyle buyurur:

  1. "Artık şübhesiz Allah, dilediğini saptırır, dilediğini hidayete eriştirir." [ Fatır. 35/8.]
  2. "Allah, kimi hidayete erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm'a açar, Kimi saptırmak isterse, onun göğsünü, sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah, iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir." [En'am, 6/125.]
  3. "Kim hidayete ererse, kendi nefsi için hidayete erer. Kim de saparsa, kendi aleyhine sapar. [İsra, 17/15.]


Peygamberler Göndermek Ve Kitab İndirmek

Rabbimiz Allah, imtihan ve kendisine kulluk yapsınlar diye yeryüzünde yarattığı insan kullarını, başıboş ve rehbersiz bırakmamıştır... İlâhî lütfü ve rahmeti gereği insan kullarına, onların içinden seçtiği Rasulleri ve Nebîleriyle hak yolunu göstermiş, Rasul ve Nebilerini onlara hidayet önderleri kılmıştır... Ayrıca onlara hidayet rehberi olan hayat nizamının ana kaynakları olan kitablar göndermiştir...

Rabbimiz Allah şöyle buyurdu:

  1. "Andolsun Allah'a, senden önceki ümmetlere de (peygamberler) gönderdik.[NahI, 16/63.]
  2. "Hiçbir ümmet yoktur ki, içinde bir uyarıcı korkutucu gelip geçmiş olmasın." [Fatır, 35/24.]
  3. "Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygam­berleri geldiği zaman, aralarında adaletle hüküm verirler ve onlar, zulme uğratılmazlar. [Yunus, 10/47.]
  4. "Biz seni, âlemler için yalnızca bir rahmet olarak gön­derdik." [Enbiya, 21/107.]
  5. "Biz, kitab'ı ancak, hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavime rahmet ve hidayet olması dışmda (başka bir gaye ile) indirmedik."[Nahl, 16/64.]
  6. "Şübhesiz, Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için Biz, sana kitabı hak olarak indirdik. (Sakın) hainlerin savunucusu olma." [ Nisa, 4/105.]

0
0
0
Yorum Yaz